Privacy Statement

Persoonsgegevens die wij verwerken

Overstap Partner verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
 • Polis- en/of contractnummer(s)
 • Naam rekeninghouder
 • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@overstappartner.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Overstap Partner verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om door u gevraagde diensten leveren
 • De kwaliteit van onze website te verbeteren

Hoe lang we gegevens bewaren

Overstap Partner zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Onze bewaartermijn(en) zijn:

 • Informatie over het gebruik van onze website: 3 maanden
 • Na afronding dienstenlevering: 12 maanden
 • In relatie tot overige wetgeving: voor de duur zoals voorgeschreven in de relevante wetgeving

Delen met anderen

Overstap Partner verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Overstap Partner blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Overstap Partner brengt uw webbezoek in kaart en gebruikt daar analytische cookies voor. Deze cookies geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke websiteonderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. We maken gebruik van Google Analytics en Hotjar om inzichten te verkrijgen uit de data.

Analytische cookies verzamelen onder andere de volgende gegevens:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s;
 • het bijhouden van de duur van het bezoek;
 • gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte;
 • de manier waarop je op onze website terecht bent gekomen, bijvoorbeeld of je op een van onze advertenties hebt geklikt of op een link in een e-mail;

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@overstappartner.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Overstap Partner zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via:

Website: www.overstappartner.nl.
Telefoonnummer: +3185 – 06 058 16
Bedrijfsadres: Willem Barentszstraat 124, 3317 AZ, Dordrecht

Beveiliging

Overstap Partner neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@overstappartner.nl